10bet十博网

Duffy、Kidd和Lewis抗血清
Duffy、Kidd和Lewis抗血清Duffy、Kidd和Lewis抗血清

Duffy、Kidd和Lewis抗血清

Duffy,Kiddlewis抗血清

编号

名称

规格

十博网用途特点

Fya-coom-05

-Fya

5ml

IgG,多克隆,用于抗人球试验

Fya-coom-02

-Fya

2ml

IgG,多克隆,用于抗人球试验

Fyb-coom-05

-Fyb

5ml

IgG,多克隆,用于抗人球试验

Fyb-coom-02

-Fyb

2ml

IgG,多克隆,用于抗人球试验

Z151

AlBAsera® - Fya

3x5ml

此货号售完即止

Z152

AlBAclone® - Fya

5ml


Z153

AlBAsera® - Fyb

2ml

此货号售完即止

Z154

AlBAclone® - Fyb

5ml


ka-mono-MS15-05

-Jka

5ml

IgM[克隆株MS15]

ka-mono-MS15-02

-Jka

2ml

IgM[克隆株MS15]

Jkb-mono-MS8-05

-Jkb

5ml

IgM[克隆株MS8 ]

Jkb-mono-MS8-02

-Jkb

2ml

IgM[克隆株MS8 ]

Jka-coom-05

-Jka

5ml

IgG,多克隆,用于抗人球试验

Jka-coom-02

-Jka

2ml

IgG,多克隆,用于抗人球试验

Jkb-coom-05

-Jkb

5ml

IgG,多克隆,用于抗人球试验

Jkb-coom-02

-Jkb

2ml

IgG,多克隆,用于抗人球试验

Z162

AlBAclone® -Jka

2ml


Z166

AlBAclone® -Jkb

2ml


lea-mono-lEA2-05

-Lea

5ml

IgM[克隆株lEA2]

lea-mono-lEA2-02

-Lea

2ml

IgM[克隆株lEA2]

leb-mono-lEB2-05

-Leb

5ml

IgM[克隆株lEB2]

leb-mono-lEB2-02

-Leb

2ml

IgM[克隆株lEB2]

Z212

AlBAclone® -Lea

5ml

单克隆[lEA2]

Z217

AlBAclone® -Leb

5ml

单克隆[lEB2]

Fya-coom-05

-Fya

5ml

IgG,多克隆,用于抗人球试验Duffy、Kidd和Lewis抗血清

Duffy、Kidd和Lewis抗血清

√  采供血机构

√  参比实验室

√  研究单位

√  血液相关生产企业等

在线购买
bob备用网址jb竞博opebet体育客户端c体育注册